شبیه سازی نازل با فلوئنت | شبیه سازی نازل C-D با نرم افزار فلوئنت

شبیه سازی نازل با فلوئنت | شبیه سازی نازل C-D با نرم افزار فلوئنت

به نام خدا و با سلام. در این مقاله از سایت آلفا پروژه مروری کوتاه بر شبیه سازی نازل همگرا واگرا با نرم افزار فلوئنت خواهیم داشت. همانگونه که مستحضرید یکی از مهمترین مباحث علم مهندسی هوافضا ، جریان های مافوق صوت می باشد (برای آشنایی بیشتر با مهندسی هوافضا و نرم افزارهای مرتبط می […]

Read More