Home 2020فوریه22
مدلسازی جریان تراکم پذیر با فلوئنت | شبیه سازی آیرودینامیک با فلوئنت

مدلسازی جریان تراکم پذیر با فلوئنت | شبیه سازی آیرودینامیک با فلوئنت

به نام خدا. یکی از مهم ترین مباحث عددی نحوه شبیه سازی و مدلسازی جریان تراکم پذیر یا Compressible Flow با استفاده از نرم افزار فلوئنت می باشد. در این مقاله از سایت آلفا پروژه مروری کوتاه بر نحوه شبیه سازی جریان خارجی تراکم پذیر با استفاده از نرم افزار فلوئنت خواهیم داشت. به منظور […]

Read More