Home 2020مارس16
شبیه سازی مختصات مرجع چرخان یگانه با فلوئنت

شبیه سازی مختصات مرجع چرخان یگانه با فلوئنت

به نام خدا. در این صفحه از سایت آلفا پروژه قصد داریم مروری کوتاه بر نحوه شبیه سازی مختصات مرجع چرخان یگانه یا Using a Single Rotating Reference Frame با استفاده از نرم افزار فلوئنت داشته باشیم. همان گونه که مستحضرید، بسیاری از فرآیندها و تجهیزات صنعتی نظیر کمپرسورها و توربین ها را می توان […]

Read More