Home 2020آوریل07
مدلسازی مش دینامیکی با فلوئنت | شبیه سازی شبکه بندی متحرک با فلوئنت

مدلسازی مش دینامیکی با فلوئنت | شبیه سازی شبکه بندی متحرک با فلوئنت

به نام خدا و با سلام خدمت همراهان سایت آلفا پروژه. در این صفحه از سایت آلفا پروژه نیز قصد داریم تا یکی دیگر از مباحث آموزشی نرم افزار فلوئنت را بیان کنیم. موضوع این صفحه از سایت آلفا پروژه شبیه سازی یا مدلسازی مش دینامیکی یا Dynamic مش با استفاده از نرم افزار فلوئنت می […]

Read More